Shop Mobile More Submit  Join Login
BS card - re-design by anhgreen123 BS card - re-design by anhgreen123
first design (1/2 year left): [link]
original: [link]
Add a Comment:
 
:iconloungedy:
Loungedy Featured By Owner Jun 20, 2012  Professional Interface Designer
nice work!
Reply
:iconanhgreen123:
anhgreen123 Featured By Owner Aug 14, 2012  Hobbyist Interface Designer
thanks bro :D
Reply
:iconallucard9:
Allucard9 Featured By Owner Apr 21, 2012  Hobbyist Interface Designer
Wow! Great design :D

:peace:
Reply
:iconanhgreen123:
anhgreen123 Featured By Owner Apr 21, 2012  Hobbyist Interface Designer
thanks bro :D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Apr 21, 2012   Artist
Bạn vẽ đường nt đứt bằng PTS hả, giỏi thật, chỉ mnh với.
Reply
:iconanhgreen123:
anhgreen123 Featured By Owner Apr 21, 2012  Hobbyist Interface Designer
thực ra lc đầu n l đường thẳng bc ạ, đến lc e submit ln dA rồi nhn lại th thấy nt đứt, k hiểu sao lun, mi mới nhớ ra l trn ci đoạn đ c 1 lớp pattern nữa trng mu với BG :D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Apr 21, 2012   Artist
Mnh chỉ thấy pattern caro chứ nt đứt th chưa, tưởng đơn giản m đến lc cần th cũng b tay. :D
Reply
:iconanhgreen123:
anhgreen123 Featured By Owner Apr 21, 2012  Hobbyist Interface Designer
bc tạo 1 file mới 3x3px, vẽ cho n 1 đường cho rồi add vo pattern thi :D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Apr 21, 2012   Artist
Ok man. :D
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 21, 2012
Image Size
501 KB
Resolution
800×1080
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
527
Favourites
3 (who?)
Comments
9
Downloads
154
×